Elérhetőségek

Rábapaty Község Önkormányzata

9641 Rábapaty,
Alsópatyi u. 82.
Telefon:
+3695360035
E-mail:
onkormanyzat@rabapaty.hu

Elérhetőségek

Rábapaty Község Önkormányzata

9641 Rábapaty,
Alsópatyi u. 82.
Telefon:
+3695360035
E-mail:
onkormanyzat@rabapaty.hu

Elérhetőségek

Rábapaty Község Önkormányzata

9641 Rábapaty,
Alsópatyi u. 82.
Telefon:
+3695360035
E-mail:
onkormanyzat@rabapaty.hu

Közterületek rendezése

2017. május 23., 17:20

Tisztelt Lakosság!

 

A közterületek rendezésével, gondozásával, kapubejáró létesítésével, átereszek elhelyezésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást kívánjuk adni:

A legfontosabb lakossági feladatok, amelyek az ingatlanok és az azok előtti közterületek esetében fennállnak, az alábbiak:

 

Belterületi vízrendezés, kapubejáró létesítés, faültetés

- Az ingatlanok előtti új átereszek építése alkalmával a műtárgy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás nélkül vezesse el és ezért a helyben szokásos átmérőjű átereszek beépítése javasolt, amelyről gondoskodni az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kötelessége; 

- Az ingatlan tulajdonos a tulajdonában lévő ingatlan körüli területen található padkán és árkon végzett munkálatokat, járműbehajtó építést, átereszépítést és átalakítást, fa és cserjeültetést annak megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatallal egyeztetni szükséges. Fontos megjegyezni, hogy fa- és cserje ültetés esetében a lakosok vegyék figyelembe az érintett közművek nyomvonalait. A közművezeték alá (villanyvezeték) vagy fölé (gáz-, vízvezeték, stb.) ne ültessenek növényzetet;

- Olyan kapubejáró építése esetén, amely állami utat érint, az illetékes közút kezelőjétől kell az engedélyt megkérni (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóság);  

- Közterületen bárminemű burkolatfelbontása csak a Polgármester, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében az illetékes közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges;

- A közúti közlekedésről szóló1988. évi I. törvény 39. §-a alapján a kapubejárók létesítéséhez az önkormányzat előzetes engedélye szükséges. A kapubejárók szélessége a vonatkozó útügyi előírások szerint 3-4 méter. Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a kapubejáró helyszínrajzát is;

- A balesetmentes közlekedésérdekében a meglevőfákat gallyazzák le és újat ne ültessenek a járdák és közutak űrszelvényeibe ((50 – 50 cm). A járdaszakaszok feletti fák ágait vissza kell metszeni, mivel a fák behajló ágai miatt sok helyen járhatatlanok a járdák. Sarki telkek esetében figyelni kell arra is, hogy az utak csomópontjában ne telepítsünk fát, cserjét a „rálátási háromszögben” (az egymáshoz közeledő járművek között szükséges látómező,az egymásra szabad rálátást biztosító terület).

 

Közterület karbantartása, tisztántartása

- Az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, szeméttől, gyomtól, gaztól, különösen a parlagfűtől – megtisztítani;

 - Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található gyalogút szakaszt, és ha a gyalogút mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet tisztántartani. Köteles az ehhez a területhez tartozó gyepfelület, virágágyás, illetve a fák gondozásáról, a kapu és garázsbejáró sármentesítéséről, hó- és jégmentesítéséről, tisztántartásáról gondoskodni,

- A tulajdonos/kezelő/használó kötelessége a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található járdaszakasz melletti folyókák és csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, gyomtalanítása, a járműbehajtó átereszeinek rendszeres karbantartása, tisztítása. Tilos a lehullott avarnak a csapadékvíz elvezető árokban történő gyűjtése, elégetése!

 

Rábapatyi Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

Kérelem az alábbi linken letölthető:« Vissza az előző oldalra!


Rábapaty Község Önkormányzata - Magyar